Manifest


EX.NIHILO.NIHIL. HIC.SVNT.LEONES.


MANIFEST:

  • Improwizacja;
  • Każdy gra na tym, na czym mu się podoba;
  • Samplować wyłącznie samego siebie (bądź znajomych, przyrodę itp., w spokoju zostawiwszy obce produkcje);
  • Polimetria i polichronia (można być kierowcą i przechodniem jednocześnie - także kubizm - twarz widziana jednocześnie z wielu miejsc), nie mówiąc o nieograniczonej polifonii;
  • Odwzorowanie intelektu poprzez trans, wzmocnienie go transem, jak to się dzieje w lampie elektronowej;
  • Podobieństwo do zasady nieoznaczoności Heisenberga, która w dobry sposób może określać istotę sztuki: efekt artystyczny wynika z przybliżania się do prawdy, a nieskończenie asymptotyczne dążenie do prawdy powoduje efekt estetyczny u odbiorcy i nieskończoną, choć chwilową rozkosz twórcy.